fbpx
Selecteer een pagina
 

Privacy Policy

Lees deze Privacy Policy aandachtig door voordat u de website gebruikt.

OVERZICHT
Lynn Noppen handelend onder de naam She Talks Business (“Bedrijf”), zet zich in om uw privacy online te beschermen. Het bedrijf voldoet aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), evenals aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) om de persoonlijke informatie van zijn klanten te beschermen. Persoonlijke informatie omvat alle informatie over een identificeerbaar individu, zoals naam, adres, geslacht, leeftijd en andere zaken. Door het Bedrijf uw persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken ervan door ons in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid voor de Website (het “Beleid”). Dit beleid beschrijft de persoonlijke informatie die we verzamelen en verwerken via deze website op www.shetalksbusiness.nl (de “Site”).

Op de Site bieden we informatie over stockfotografie, bedrijfsstrategie, grafisch ontwerp, visuele branding, merkstrategie, content creatie, sociale media en een blog (de “Dienst”). Het gebruik van de site, inclusief al het materiaal dat hierin wordt gepresenteerd en alle online services die door het bedrijf worden geleverd, is onderworpen aan dit beleid. Dit beleid is van toepassing op alle bezoekers van de site, klanten en alle andere gebruikers van de site.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE OVER U, MET WELK DOEL EN OP WELKE GROND WIJ DEZE VERWERKEN?
Persoonlijke gegevens zijn alle informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen geanonimiseerde gegevens.

We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens over u verwerken:

 • Communicatiegegevens die alle communicatie omvatten die u ons stuurt, of dat nu is via het contactformulier op onze website, via e-mail, sms, berichten op sociale media, posts op sociale media of enige andere communicatie die u ons stuurt. We verwerken deze gegevens om met u te communiceren, voor het bijhouden van gegevens en voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Onze wettige grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, in dit geval het beantwoorden van aan ons verzonden berichten, het bijhouden van gegevens en het vaststellen, nastreven of verdedigen van juridische claims.
 • Klantgegevens die gegevens bevatten met betrekking tot eventuele aankopen van goederen en / of diensten, zoals uw naam, titel, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, aankoopgegevens en financiële gegevens (zoals creditcardgegevens en factuuradres). Financiële gegevens en aankoopgegevens worden overgedragen aan onze betalingsverwerker Mollie. U dient het privacybeleid van deze verwerkers te lezen om te bepalen hoe zij uw financiële gegevens gebruiken, openbaar maken en beschermen. Wij verwerken deze gegevens om de goederen en / of diensten die u hebt gekocht te leveren en om dergelijke transacties bij te houden. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is het uitvoeren van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen op uw verzoek om een ​​dergelijk contract aan te gaan.
 • Gebruikersgegevens die gegevens bevatten over hoe u onze website en eventuele online services gebruikt, samen met alle gegevens die u plaatst voor publicatie op onze website of via andere online services. We verwerken deze gegevens om onze website te beheren en ervoor te zorgen dat u relevante inhoud krijgt, om de veiligheid van onze website te waarborgen, om back-ups van onze website en / of databases te onderhouden en om publicatie en beheer van onze website en andere online diensten mogelijk te maken. En zaken. Onze wettige grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval zijn om ons in staat te stellen onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren.
 • Technische gegevens die gegevens bevatten over uw gebruik van onze website en online diensten zoals uw IP-adres, uw inloggegevens, details over uw browser, duur van bezoek aan pagina’s op onze website, paginaweergaven en navigatiepaden, details over het aantal keer dat u onze website, tijdzone-instellingen en andere technologie gebruikt op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Als u onze website via een mobiel apparaat of app gebruikt, kunnen we informatie over uw mobiele apparaat verzamelen, inclusief apparaat-ID, model en fabrikant, en locatiegegevens. De bron van deze gegevens is afkomstig uit ons analytische volgsysteem. We verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website en andere online diensten te analyseren, om ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen, om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en om de effectiviteit van onze advertenties te begrijpen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval zijn om ons in staat te stellen onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren en om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen.
 • Marketinggegevens die een naam en e-mailadres bevatten zodat we u onze nieuwsbrief kunnen bezorgen, gegevens over uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren. We verwerken deze gegevens om u in staat te stellen deel te nemen aan onze promoties, om u relevante website-inhoud en advertenties aan te bieden en om de effectiviteit van deze advertenties te meten of te begrijpen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, in dit geval om te onderzoeken hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen.
 • Sociale netwerkgegevens. We hebben mogelijk toegang tot persoonlijke gegevens van sociale netwerksites en apps, inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest, YouTube, TikTok. De verzamelde gegevens kunnen uw naam, de gebruikersnaam van uw sociale netwerk, locatie, e-mailadres, geslacht, profielfoto en andere openbare informatie bevatten. Als u niet wilt dat wij toegang hebben tot deze informatie, ga dan naar de specifieke sociale netwerksite en wijzig uw privacy-instellingen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, in dit geval om te onderzoeken hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen.
 • Gevoelige gegevens we verzamelen geen gevoelige gegevens over u. Gevoelige gegevens verwijzen naar gegevens die details bevatten over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. We verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.
 • Gerichte advertenties: we kunnen klantgegevens, gebruikersgegevens, technische gegevens en marketinggegevens gebruiken om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren (inclusief Facebook- of Instagram-advertenties of andere display-advertenties) en om de effectiviteit van de advertenties die we u aanbieden te meten of te begrijpen. Onze wettige grond voor deze verwerking zijn legitieme belangen, namelijk om ons bedrijf te laten groeien. We kunnen dergelijke gegevens ook gebruiken om andere marketingcommunicatie naar u te sturen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is ofwel toestemming ofwel legitieme belangen (namelijk om ons bedrijf te laten groeien).
 • Waar we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verzamelen, of onder de voorwaarden van het contract tussen ons en u ons die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we het contract mogelijk niet uitvoeren (bijvoorbeeld om goederen of diensten te leveren) aan u). Als u ons de gevraagde gegevens niet verstrekt, moeten we mogelijk een product of dienst die u heeft besteld annuleren, maar als we dat doen, zullen we u hiervan op dat moment op de hoogte stellen.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor een doel waarvoor ze zijn verzameld of voor een redelijk compatibel doel, indien nodig. Voor meer informatie hierover kunt u een e-mail sturen naar info@shetalksbusiness.nl. In het geval dat we uw gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd nieuw doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en de juridische gronden voor verwerking toelichten.

We kunnen uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming verwerken waar dit wettelijk verplicht of toegestaan ​​is.

We voeren geen geautomatiseerde besluitvorming of enige vorm van geautomatiseerde profilering uit

BEKIJKEN DOOR ANDEREN
Houd er rekening mee dat wanneer u uw persoonlijke gegevens vrijwillig beschikbaar stelt voor weergave door anderen online via deze website of de inhoud ervan, deze kunnen worden gezien, verzameld en gebruikt door anderen, en daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor enig ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de informatie die die u vrijwillig deelt (dat wil zeggen, een opmerking op een blogpost delen, op onze Facebook-pagina of Instagram-feed plaatsen, enz.).

VERTROUWELIJKHEID
We streven ernaar om de persoonlijke gegevens die u met ons deelt vertrouwelijk te houden. Houd er rekening mee dat we dergelijke informatie kunnen vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of als we te goeder trouw geloven dat: (1) een dergelijke actie nodig is om onze rechten of eigendommen of die van onze gebruikers of licentiehouders te beschermen en te verdedigen, (2) om te handelen als onmiddellijk noodzakelijk om de persoonlijke veiligheid of rechten van onze gebruikers of het publiek te beschermen, of (3) om een ​​echte of vermeende schending van dit privacybeleid of van onze disclaimer, algemene voorwaarden of enige andere gebruiksvoorwaarden of overeenkomst met ons.

HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN
We kunnen gegevens over u verzamelen doordat u de gegevens rechtstreeks aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door een product / dienst te kopen en de kassa te voltooien, formulieren op onze site in te vullen of door ons e-mails te sturen). We kunnen automatisch bepaalde gegevens van u verzamelen terwijl u onze website gebruikt door cookies en vergelijkbare technologieën te gebruiken. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie hierover. We kunnen gegevens ontvangen van derden, zoals analyseproviders zoals Google, advertentienetwerken zoals Facebook, aanbieders van zoekinformatie zoals Google, leveranciers van technische, betalings- en bezorgdiensten, zoals verkopers, gegevensmakelaars of aggregators.

MARKETING COMMUNICATIE
Onze wettelijke grond voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens om u marketingcommunicatie te sturen, is uw toestemming of onze legitieme belangen.

We kunnen u marketingcommunicatie van ons sturen als (i) u een aankoop bij ons heeft gedaan (ii) u ermee heeft ingestemd om marketingcommunicatie te ontvangen en in elk geval u zich sindsdien niet hebt afgemeld voor het ontvangen van dergelijke communicatie.

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

U kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat naar u is verzonden OF door ons op elk gewenst moment een e-mail te sturen naar info@shetalksbusiness.nl.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, is deze opt-out niet van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verstrekt als gevolg van andere transacties, zoals aankopen.

BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de onderstaande partijen:

Andere bedrijven die diensten aan ons verlenen (zoals onze nieuwsbriefproviders om contact met u op te nemen via e-mail, onze verkopersaccounts om betalingen te verwerken, Google / sociale mediaplatforms om advertenties weer te geven en onze gelieerde ondernemingen).

 • Serviceproviders die IT- en systeembeheerdiensten leveren.
 • Professionele adviseurs waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars.
 • Overheidsinstanties die ons verplichten verwerkingsactiviteiten te melden.
 • Derden aan wie we delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of samenvoegen.

We eisen van alle derde partijen aan wie we uw gegevens overdragen dat ze de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet. We staan ​​dergelijke derde partijen alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

DATAVEILIGHEID
We nemen alle redelijke maatregelen om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te beschermen tegen misbruik, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt, gewijzigd, openbaar gemaakt of geopend worden zonder toestemming. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met vertrouwde derde partijen die dezelfde zorgvuldigheid in acht nemen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Dat gezegd hebbende, kunnen we niet garanderen dat uw persoonlijke gegevens altijd veilig zijn vanwege technologie- of beveiligingsinbreuken.

We hebben procedures om met elke vermoede inbreuk op persoonsgegevens om te gaan en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een inbreuk als dit wettelijk verplicht is.

INDIENING, OPSLAG, DELEN EN OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden intern of via een gegevensbeheersysteem opgeslagen. Uw persoonlijke gegevens zullen alleen worden geopend door degenen die helpen bij het verkrijgen, beheren of opslaan van die informatie, of die een legitieme behoefte hebben om dergelijke persoonlijke gegevens te kennen (bijv. Onze hostingprovider, website-ontwikkelaar, nieuwsbriefprovider, betalingsverwerkers of teamleden) .

Het is belangrijk op te merken dat we gegevens internationaal kunnen overdragen. Voor gebruikers in de Europese Unie: houd er rekening mee dat we persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie overdragen. Door onze website te gebruiken en ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u in met deze overdrachten in overeenstemming met dit privacybeleid.

DATARETENTIE
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Bij het bepalen van wat de juiste tijd is om de gegevens te bewaren, kijken we naar de hoeveelheid, aard en gevoeligheid, mogelijk risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de verwerkingsdoeleinden, indien deze kunnen worden bereikt met andere middelen en wettelijke vereisten.

Voor belastingdoeleinden vereist de wet dat we basisinformatie over onze klanten (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) bewaren gedurende zeven jaar nadat ze geen klant meer zijn.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

UW WETTELIJKE RECHTEN
Onder de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht om toegang, correctie, verwijdering, beperking, overdracht, bezwaar tegen verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en (waar de wettelijke grond voor verwerking toestemming is) te vragen toestemming intrekken.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar info@shetalksbusiness.nl.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is, of we weigeren in deze omstandigheden aan uw verzoek te voldoen.

Het is mogelijk dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek, zodat we sneller kunnen reageren.
We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken heeft ingediend. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze e-nieuwsbrieven of updates via de afmeldlink onderaan alle e-mailcommunicatie. Als je vragen hebt of problemen ondervindt bij het uitschrijven, neem dan contact met ons op via info@shetalksbusiness.nl.

WACHTWOORD
Om bepaalde functies van de website of de inhoud ervan te gebruiken, heeft u mogelijk een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord, en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten, hetzij door u of door anderen, die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam of wachtwoord en binnen uw account. We kunnen en zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het feit dat u uw gebruikersnaam, wachtwoord of accountinformatie niet heeft beschermd. Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord met anderen deelt, kunnen zij op eigen risico toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

U gaat ermee akkoord dat u uw gebruikersnaam of wachtwoord met niemand deelt en dat u deze informatie veilig bewaart. U gaat ermee akkoord dat u onbevoegde gebruikers geen toegang tot uw account geeft om afbeeldingen te gebruiken of te downloaden of om wijzigingen in uw account aan te brengen. Bovendien gaat u akkoord met de volledige licentie- en aankoopovereenkomst voor afbeeldingen die u op deze website kunt vinden.

U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. Om u te helpen beschermen tegen ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik, moet u zich aan het einde van elke sessie afmelden met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

We zullen onze uiterste best doen om uw gebruikersnaam en wachtwoord (en) privé te houden en zullen uw wachtwoord (en) niet anderszins delen zonder uw toestemming, behalve indien nodig wanneer de wet dit vereist of in goed vertrouwen van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is, in het bijzonder wanneer openbaarmaking noodzakelijk is om iemand te identificeren, contact op te nemen of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk schade toebrengt aan anderen of inbreuk maakt op onze rechten of eigendommen.

ANTI SPAM BELEID
We hebben geen spambeleid en bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor onze communicatie door de afmeldlink te selecteren onder aan alle e-mails. We zullen uw e-mailadres niet verkopen, verhuren of delen.

LINKS VAN DERDEN
Deze website kan links naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

COOKIES
U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website mogelijk ontoegankelijk worden of niet goed werken. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

KINDEREN
We verzamelen geen informatie van personen jonger dan 18 jaar. Onze website en de inhoud ervan is gericht op personen die minstens 18 jaar of ouder zijn.

VERANDERINGEN
Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen; Als er wijzigingen worden aangebracht, worden deze hier geplaatst. U erkent en gaat ermee akkoord dat u dit beleid hebt gelezen en dat u de site zult blijven bekijken om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 6 februari 2021.

CONTACT
Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijken terwijl we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. We gebruiken vertrouwde derde partijen als onze gegevensverwerkers voor technische en organisatorische doeleinden, inclusief voor betalingen en e-mailmarketing. We doen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat onze gegevensverwerkers voldoen aan de AVG.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op via info@shetalksbusiness.nl of schriftelijk via:
She Talks Business
Meerval 8
1741 XP Schagen

We verwelkomen uw vragen, opmerkingen en opmerkingen.
Lees ook de algemene voorwaarden van onze website die van toepassing zijn op uw gebruik van onze site. 

Pin It on Pinterest